• imatge_nova_4
  • newyork1
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • imatge_nova_1

Avís important

AVIS IMPORTANT.

 

AMB MOTIU DE LES NOVES INSTRUCCIONS DERIVADES DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA, L'EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE ESTÀ DECIDINT, JUNTAMENT AMB INSPECCIÓ, QUINES MESURES IMPLANTARÀ PROPERAMENT. TAN BON PUNT SIGUI POSSIBLE US FAREM ARRIAR L'INFORMACIÓ.

Proves lliures de certificació - Convocatòria extraordinària

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:
  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
La matrícula tindrà lloc, de manera telemàtica, del 16 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 20 de novembre de 2020. La prova escrita tindrà lloc el 5 de febrer de 2021. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

Avís important per a l'alumnat que es matriculi en els cursos reglats de l'EOI Garraf

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf, excepte si us matriculeu en un curs especial combinat, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, les tasques telemàtiques (aules Moodle) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per al seguiment que el professorat fa de les/els alumnes.

Pel que fa a l'alumnat de cursos reglats (no especials), si es donés el cas de confinament per retorn del Covid-19, els departaments de l’escola revisaran les evidències de treball recollides i decidiran aleshores si s’han assolit les competències del nivell assenyalades en el currículum, per poder asseverar que l’alumna/e és APTA/APTE.

D'altra banda, tot l'alumnat, el de cursos especials i el de cursos reglats, ha de recordar de portar la mascareta posada un cop entri al recinte de l'escola.

Pla d'organització de l'EOI Garraf 2020-2021

Podeu consultar el pla d'organització de l'Escola Oficial d'Idiomes Garraf per al curs 2020-2021 en aquest enllaç

Go to top