• imatge_nova_1
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_4
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • newyork1

Proves lliures Febrer 2020. Calendari

del 18 de novembre (a partir de les 9 h) al 22 de novembre de 2019 es va fer la inscripció a les proves de la convocatòria extraordinària de per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

El calendari del procés per als aspirants que van fer la inscripció, és el següent:

-  Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 2 de desembre de 2019. (consulta)

-  Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2019.

- Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2019.

-  Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de desembre de 2019.

 

 

 

 

Go to top