• imatge_nova_2
  • london
  • newyork1
  • berlin3
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_4
  • imatge_nova_3

Suspesos tos els procediments i tràmits administratius de la Generalitat

"El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

- Sol·licitud de títols i certificats

- Proves d’accés als diversos ensenyaments

- Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

- Proves d’avaluació de competències de sisè de primària

- Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris

- Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

- Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació

- Incorporació a la borsa de treball de personal docent

- Provisió i selecció del personal docent

- Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics

- Concurs de selecció de directors de centres públics

- Provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament

- Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius

- Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius

- Concessió i extinció de concerts educatius

- Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes

- Accés a la informació pública

- Accés a la informació estadística

 El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.

 19 de març de 2020"

Convocatòria ordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, de règim oficial i lliure

Règim lliure (RESOLUCIÓ EDU/2389/2019, de 13 de setembre. DOGC NÚM. 7967-25.9.2019

A la pàgina web del Departament d'Educació:

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 2 de març fins al 6 de març de 2020, a les 23:59h

Calendari del procés:

- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020.  (consulta)

-  Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020.

- Presentació de la documentació al registre del centre examinador per part de les persones que apareixen com a excloses en la llista, dins de l'horari de registre del centre i en el termini establert.

-  Llista definitiva d'admesos i exclosos: a la web del Departament d'Educació a partir del 31 de març de 2020.

Calendari i horari de les proves:

Certificat de nivell intermedi B1:

Alemany: 4 de juny de 2020, a la tarda

Anglès: 28 de maig de 2020, a la tarda

Certificat de nivell intermedi B2:

Alemany: 15 de juny de 2020, a la tarda

Anglès: 5 de juny de 2020, a la tarda

Certificat de nivell avançat C1:

Anglès: 25 de maig de 2020, a la tarda

 

 

 

 

Go to top