• berlin3
 • imatge_nova_3
 • imatge_nova_2
 • newyork1
 • imatge_nova_4
 • imatge_nova_1
 • london

Cancel·lació de la convocatòria ordinària de proves

Dilluns, 11 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

 En aquesta publicació es resol:

 -5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

 Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l'alumnat oficial com per al lliure.

 Pel que fa a les proves per al Programa Experimental regulada a la Resolució EDU/2586/2019, de 8 d'octubre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, la resolució publicada estableix que els nous calendaris d'actuació es faran públics a la pàgina web del Departament d'Educació (www.gencat.cat/ensenyament).

Nota informativa per a l’alumnat de l’EOI Garraf: avaluació i final de curs per a tots els nivells (de A1 a C1)

 1. L’alumnat serà avaluat seguint les instruccions i els criteris que han determinat els departaments d’alemany i anglès d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació.
 2. Això vol dir que per a la qualificació final de tots els nivells, inclosos els de certificat, es tindrà en compte el recull d’activitats realitzades abans del 13 de març i el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat.
 3. En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat (A2, B1, B2.2 i C1), aquesta avaluació donarà dret a l’obtenció del certificat corresponent.
 4. Qualsevol activitat realitzada a partir del 14 d’abril per via telemàtica, només es tindrà en compte si ajuda l’alumnat a superar l’avaluació, mai negativament.
 5. Les activitats telemàtiques per a l’alumnat finalitzaran el 4 de juny de 2020 i, en data a confirmar (sempre a partir del 19 de juny) ,es publicaran els resultats.
 6. Properament s’informarà a l’alumnat sobre la consulta de notes i el procés de matrícula d’alumnes oficials per al curs 2020/2021.

 Cas que la supressió de l'estat d'alarma, el calendari de desconfinament i les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa al distanciament social permetessin la celebració de proves de certificació(B1, B2.2, C1):

L’alumnat oficial dels cursos que condueixin a l’obtenció d’un certificat podria optar per l’avaluació descrita anteriorment o per la prova de certificat (no adaptada als continguts donats fins al 13 de març). Una opció exclouria l’altra.

L’alumnat hauria de manifestar la seva opció mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça de l’escola, indicant nivell, grup i opció. Això abans de publicar els resultats de l’avaluació adaptada pel centre (punts de l’1 al 5 del bloc anterior).

No hi haurà prova d’incidències i les convocatòria per a LLIURES i per al PLA EXPERIMENTAL queden ajornades fins que es determini la seva viabilitat.

Si es vol tenir accés a les instruccions completes per a EOI del Departament d’Educació: (Instruccions per a l'acció educativa i l'avaluació dels alumnes/Cicles formatius de Formació professional i Règim Especial: Llegiu la introducció i la secció dedicada a Escoles Oficials d’Idiomes)

Suspesos tos els procediments i tràmits administratius de la Generalitat

"El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

- Sol·licitud de títols i certificats

- Proves d’accés als diversos ensenyaments

- Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

- Proves d’avaluació de competències de sisè de primària

- Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris

- Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

- Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació

- Incorporació a la borsa de treball de personal docent

- Provisió i selecció del personal docent

- Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics

- Concurs de selecció de directors de centres públics

- Provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament

- Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius

- Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius

- Concessió i extinció de concerts educatius

- Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes

- Accés a la informació pública

- Accés a la informació estadística

 El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.

 19 de març de 2020"

Contactar amb el centre

Degut a la situació sanitària actual, us agrairem que ens adreceu totes les vostres consultes mitjançant el correu electrònic del centre (Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. )

Go to top