• imatge_nova_4
  • berlin3
  • newyork1
  • imatge_nova_3
  • london
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_2
Preguntes més freqüentsPreguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Totes les informacions que hi ha a continuació estan actualitzades a data d'11 de maig de 2015. Comproveu, si us plau, que no hi hagi cap variació posterior. Per a qualsevol aclariment, no dubteu en adreçar-vos a la secretaria del centre.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

glyp redPuc fer la preinscripció a més d'un idioma?
Sí, màxim 2 idiomes.

glyp redPuc fer preinscripció del mateix idioma a més d'una EOI?
Sí, a través del web de preinscripció telemàtica a les EOI de Catalunya s'hi poden escollir dues opcions de centre.

glyp redQuina edat mínima he de tenir per fer la preinscripció?
Per a qualsevol llengua, tenir 16 anys (ó fer-los l'any natural en què es fa la matrícula). Per a una llengua diferent a la cursada com a primera llengua estrangera a l'ESO, tenir 14 anys (ó fer-los l'any natural en què es fa la matrícula).

glyp redPuc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup no es poden auto concedir, s'ha de demanar per escrit a la direcció. No recomanem aquesta opció perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d'haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estàs ocupant una plaça que potser algú sí que hagués aprofitat plenament venint a classe.

glyp redHe fet tard, se m'ha passat la preinscripció i la matrícula, hi ha encara alguna possibilitat de matricular-me?
Sí. Si quedés alguna plaça vacant un cop finalitzat el procés de matrícula, es podria realitzar la matrícula si es compleixen els requisits d'edat i nivell. Cal adreçar-se prèviament a la secretaria del centre.

glyp redSi sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?
No. L'oficialitat en un idioma no dóna l'oficialitat en un altre.

glyp redEm puc matricular a l'EOI Garraf per continuar els meus estudis encara que faci anys que vaig aprovar un curs en una altra escola?
Sí. Has de fer el procés de preinscripció com a nou alumne, i ,si obtens plaça, hauràs de presentar la papereta de notes que et varen lliurar a la teva escola i, a més hauràs de sol·licitar un trasllat d'expedient a l'EOI Garraf.

glyp redFa molts anys vaig aprovar un nivell de l'EOI però m'agradaria repetir-lo perquè no me'n recordo de res, puc fer-ho?
Sí, si el curs no condueix a l'obtenció d'un certificat. En altres paraules, només es pot renunciar a 1r i 4t curs ja que 2n, 3r, 5è i C1 condueixen als certificats de Nivell Bàsic, Intermedi i Avançat i C1, respectivament. Per renunciar al curs aprovat hauràs de demanar-ho a la direcció fent una instància. Cas que es concedeixi, el curs renunciat computarà a efectes de repetició.

glyp redVaig aprovar l'examen de Certificat de Nivell Intermedi (CNI) ó Certificat Nivell Avançat (CNA) en la modalitat lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a un nivel superior?
No. Els candidats de règim lliure han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per esdevenir alumnes oficials el curs següent.

CURSOS REGLATS (ALEMANY I ANGLÈS A L'EOI GARRAF)

glyp redSi sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l'horari assegurat per aquest curs?
Els alumnes del curs immediatament anterior (Aptes, No Aptes, No Qualificats, No Presentats i Renúncies) tenen dret a plaça, sempre que no hagin esgotat convocatòries, però no se'ls garanteix un horari determinat.

glyp redSi he suspès, tinc plaça reservada per l'any següent?
Si has estat qualificat com a No Apte, No Qualificat o No Presentat, tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne, sempre i quan no hagis esgotat les convocatòries, i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redSi he fet renúncia de matrícula, tinc plaça reservada per al curs següent?
Sí. Tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redQuè passa si no he fet l'examen?
La teva qualificació serà de no presentat (NP) i hauràs esgotat una convocatòria. Tens reserva de plaça (no horari) per al curs següent, sempre i quan no hagis esgotat les convocatòries, i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redSi, un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment que em fa impossible assistir a classe, què hauria de fer?
Es convenient fer renúncia de matrícula (hi ha un termini màxim per fer-ho), així la convocatòria no comptarà a efectes de repetició.

glyp redPuc presentar-me a l'examen si no he assistit a classe?
Sí.

glyp redQuantes vegades es pot repetir cada curs?
Dins de cada nivell (bàsic, intermedi i avançat), l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent. L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L'alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades. Per poder fer un curs més vegades que les previstes a la normativa caldrà demanar una convocatòria addicional.Tingueu en compte però que si renuncieu a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.

glyp redQuè és una convocatòria addicional?
En casos excepcionals a valorar per la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumnat que ho sol·liciti a través d'una instancia quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

glyp redQuan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?
Al juliol. Ho podeu consultar a la nostra pàgina web ( www.eoigarraf.cat ).

glyp redPodem sol.licitar un carnet d'alumne/a?
Un cop començat el curs, el carnet, juntament amb la carpeta de l'escola, es pot demanar a consergeria. Per fer-ho, necessitareu el justificant d'haver pagat els 30€ en el moment de la matrícula. El carnet us dóna dret al prèstec de biblioteca, les activitats culturals i les sessions de conversa; també pot ser d'utilitat en institucions culturals i comerços, però cal consultar-hi.

glyp redEls cursos reglats de l'EOI donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?
Les universitats catalanes poden assignar crèdits d'idiomes de lliure elecció. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

glyp redSi estic matriculat/da en una EOI com alumne/a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels dos certificats del mateix idioma?
No. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial i de candidat de règim lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament , la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

glyp redSi sóc alumne/a oficial i el curs següent no em vull matricular perdré la reserva de plaça per d'aquí a dos cursos?
Sí.

glyp redCom es sol·licita un trasllat d'expedient?
Adreça't a la secretaria del centre i t'informarem.

CURSOS ESPECIALS (MONOGRÀFICS I DE LLENGUA INSTRUMENTAL)

glyp redSi vaig fer el test de nivell al setembre, però després no vaig aconseguir plaça, em serveix per acreditar el meu nivell a cursos especials?
Sí.

glyp redQuants crèdits convaliden els cursos especials?
Depèn de les diferents universitats i de la modalitat i durada del curs. Cal adreçar-se a la secretaria de les respectives facultats per demanar-ne la convalidació.

Go to top