• imatge_nova_4
  • berlin3
  • london
  • newyork1
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • imatge_nova_1
Preguntes més freqüentsPreguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Totes les informacions que hi ha a continuació estan actualitzades a data d'11 de maig de 2015. Comproveu, si us plau, que no hi hagi cap variació posterior. Per a qualsevol aclariment, no dubteu en adreçar-vos a la secretaria del centre.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

glyp redPuc fer la preinscripció a més d'un idioma?
Sí, màxim 2 idiomes.

glyp redPuc fer preinscripció del mateix idioma a més d'una EOI?
Sí, a través del web de preinscripció telemàtica a les EOI de Catalunya s'hi poden escollir dues opcions de centre.

glyp redQuina edat mínima he de tenir per fer la preinscripció?
Per a qualsevol llengua, tenir 16 anys (ó fer-los l'any natural en què es fa la matrícula). Per a una llengua diferent a la cursada com a primera llengua estrangera a l'ESO, tenir 14 anys (ó fer-los l'any natural en què es fa la matrícula).

glyp redPuc fer la preinscripció per a una altra persona?
Sí, però necessitaràs el seu DNI, Passaport, Carnet de conduir o Targeta de residència.

glyp redNo puc venir el dia de la matrícula, em pot matricular una altra persona?
Sí, si porta tota la documentació necessària per fer-ho.

glyp redPuc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup no es poden auto concedir, s'ha de demanar per escrit a la direcció. No recomanem aquesta opció perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d'haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estàs ocupant una plaça que potser algú sí que hagués aprofitat plenament venint a classe.

glyp redHe fet tard, se m'ha passat la preinscripció i la matrícula, hi ha encara alguna possibilitat de matricular-me?
Sí. Si quedés alguna plaça vacant un cop finalitzat el procés de matrícula, es podria realitzar la matrícula si es compleixen els requisits d'edat i nivell. Cal adreçar-se prèviament a la secretaria del centre.

glyp redSi sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?
No. L'oficialitat en un idioma no dóna l'oficialitat en un altre.

glyp redEm puc matricular a l'EOI Garraf per continuar els meus estudis encara que faci anys que vaig aprovar un curs en una altra escola?
Sí. Has de fer el procés de preinscripció com a nou alumne, i ,si obtens plaça, hauràs de presentar la papereta de notes que et varen lliurar a la teva escola i, a més hauràs de sol·licitar un trasllat d'expedient a l'EOI Garraf.

glyp redTinc aprovat el Certificat Elemental/Certificat Nivell Intermedi (CNI) per lliure, com puc esdevenir alumne oficial de Nivell Avançat (CNA) ?
Has de fer preinscripció a quart o optar pel test de nivell, cas que consideris que el teu nivell et permetria accedir a cinquè..

glyp redFa molts anys vaig aprovar un nivell de l'EOI però m'agradaria repetir-lo perquè no me'n recordo de res, puc fer-ho?
Sí, si el curs no condueix a l'obtenció d'un certificat. En altres paraules, només es pot renunciar a 1r i 4t curs ja que 2n, 3r, 5è i C1 condueixen als certificats de Nivell Bàsic, Intermedi i Avançat i C1, respectivament. Per renunciar al curs aprovat hauràs de demanar-ho a la direcció fent una instància. Cas que es concedeixi, el curs renunciat computarà a efectes de repetició.

glyp redVaig aprovar l'examen de Certificat de Nivell Intermedi (CNI) ó Certificat Nivell Avançat (CNA) en la modalitat lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a un nivel superior?
No. Els candidats de règim lliure han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per esdevenir alumnes oficials el curs següent.

glyp redVaig aprovar 1r fa molts anys, puc fer test de nivell per passar a 3r?

CURS OFICIAL

glyp redSi sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l'horari assegurat per aquest curs?
Els alumnes del curs immediatament anterior (Aptes, No Aptes, No Qualificats, No Presentats i Renúncies) tenen dret a plaça, sempre que no hagin esgotat convocatòries, però no se'ls garanteix un horari determinat.

glyp redSi sóc alumne oficial del curs anterior i vaig suspendre, puc fer el test de nivell per veure si puc passar de curs?
No. Els alumnes que han estat alumnes oficials de qualsevol EOI durant el curs immediatament anterior al qual es volen preinscriure queden exclosos de l'accés per test de nivell. Si un cop formalitzada la matrícula es demostrés que aquests alumnes han amagat aquesta informació en el moment de fer la preinscripció, la matrícula quedaria anul·lada.

glyp redSi he suspès, tinc plaça reservada per l'any següent?
Si has estat qualificat com a No Apte, No Qualificat o No Presentat, tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne, sempre i quan no hagis esgotat les convocatòries, i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redSi he fet renúncia de matrícula, tinc plaça reservada per al curs següent?
Sí. Tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redQuè passa si no he fet l'examen?
La teva qualificació serà de no presentat (NP) i hauràs esgotat una convocatòria. Tens reserva de plaça (no horari) per al curs següent, sempre i quan no hagis esgotat les convocatòries, i cal que et matriculis dins les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

glyp redSi, un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment que em fa impossible assistir a classe, què hauria de fer?
Es convenient fer renúncia de matrícula (hi ha un termini màxim per fer-ho), així la convocatòria no comptarà a efectes de repetició.

glyp redPuc presentar-me a l'examen si no he assistit a classe?
Sí.

glyp redQuantes vegades es pot repetir cada curs?
Dins de cada nivell (bàsic, intermedi i avançat), l'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent. L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L'alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades. Per poder fer un curs més vegades que les previstes a la normativa caldrà demanar una convocatòria addicional.Tingueu en compte però que si renuncieu a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.

glyp redQuè és una convocatòria addicional?
En casos excepcionals a valorar per la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumnat que ho sol·liciti a través d'una instancia quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

glyp redQuan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?
Al juliol. Ho podeu consultar a la nostra pàgina web ( www.eoigarraf.cat ).

glyp redSi estic matriculat/da en una EOI com alumne/a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels dos certificats del mateix idioma?
No. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial i de candidat de règim lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament , la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

glyp redSi sóc alumne/a oficial i el curs següent no em vull matricular perdré la reserva de plaça per d'aquí a dos cursos?
Sí.

glyp redCom es sol·licita un trasllat d'expedient?
Adreça't a la secretaria del centre i t'informarem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top