• imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • newyork1
  • berlin3
  • imatge_nova_1
  • london
  • imatge_nova_4
Sin clasificarSessions de conversa. Alemany. Curs 2018-2019

Sessions de conversa. Alemany. Curs 2018-2019

Durant el segon quadrimestre, l’EOI Garraf torna a oferir sessions de conversa adreçades als alumnes d’alemany del centre. L’oferta d’aquest curs queda conformada com segueix:

Nivell A1 (Primer)

 

Dies de les sessions:

Horari de les sessions:

16 i 30 de gener

13 i 27 de febrer

13 i 27 de març

 

Grup 1B:

dimecres de les 18.00 a les 19.00h

 Grup 1A:

dimecres de les 19.00 a les 20.00h

Nivell A2 (Segon)

 

 23 de gener

6 i 20 de febrer

6 i 20 de març

3 d’abril

 Grup 2B:

dimecres de les 18.00 a les 19.00h

 Grup 2A:

dimecres de les 19.00 a les 20.00h

Nivell B1 (Tercer)

 

 25 de març

1 i 8 d’abril

6, 13 i 20 de maig

 

 Grup 3B:

dilluns de les 18.00 a les 19.00h

 Grup 3A:

dilluns de les 19.00 a les 20.00h

Nivell B1+ (Quart)

11 i 18 de març

10 i 24 d’abril

8 i 15 de maig

 Grup 4A:

dilluns o dimecres

de les 19.00 a les 20.00h

 

Nivell B2 (Cinquè)

11 i 18 de març

10 i 24 d’abril

8 i 15 de maig

 

 Grup 5A:

dilluns o dimecres

de les 18.00 a les 19.00h

Les sessions començaran el dimecres 16 de gener de 2019 i finalitzaran el dimecres 20 de maig de 2019.

Totes les sessions seran en dilluns o dimecres a causa de la disponibilitat del professorat.

Per tal de participar a les sessions cal estar matriculat al centre en el curs acadèmic 2018-2019 i apuntar-se amb antelació als taulers d’anuncis que hi ha davant de secretaria.

Cada dilluns es penjaran els fulls corresponents a les sessions de la setmana següent. Cal apuntar-se al full corresponent cada vegada que es vulgui assistir a una sessió.

Per poder participar en aquestes sessions cal tenir fet i validat el carnet d’estudiant. El podeu imprimir des de la pàgina web i validar-lo a consergeria.

Les sessions estan restringides a un màxim de 10 alumnes. No es permetrà el accés a alumnes que no hagin reservat plaça amb antelació.

L’escola es reserva el dret de fer canvis a aquests horaris si fos necessari.

 

Go to top