• imatge_nova_4
  • imatge_nova_2
  • london
  • berlin3
  • imatge_nova_3
  • newyork1
  • imatge_nova_1
Sin clasificarSessions de conversa. Anglès. Curs 2018-2019

Sessions de conversa. Anglès. Curs 2018-2019

 
Durant el segon quadrimestre, l’EOI Garraf torna a oferir sessions de conversa adreçades als alumnes d’anglès del centre. L’oferta queda conformada com segueix:

 

Dilluns:

de les 18.00 a les 19.00h – Nivells 3r i 4t - Aula A06 – Professora: Ami Davies

de les 19.00 a les 20.00h – Nivell 1r - Aula A06 – Professora: Ami Davies

 

Dimarts:

Aquest horaris s’oferiran de manera alterna, una setmana un i la següent l’altre.

               Horari 1

de les 18.00 a les 19.00h – Nivells 2n i 3r - Aula A06 – Professora: Patricia Benson

de les 19.00 a les 20.00h – Nivells 4t i 5è - Aula A06 – Professora: Patricia Benson

               Horari 2

de les 18.00 a les 19.00h – Nivells 4t i 5è - Aula A06 – Professora: Patricia Benson

de les 19.00 a les 20.00h – Nivells 2n i 3r - Aula A06 – Professora: Patricia Benson

 

Dimecres:

de les 19.00 a les 20.00h – Nivells 3r i 4t - Aula A06 – Professora: Ami Davies

 

Dijous:

Aquest horaris s’oferiran cada dues setmanes, una setmana si i una setmana no*.

de les 18.00 a les 19.00h – Nivells 5è i C1 - Aula A06 - Professora: Patricia Benson

de les 19.00 a les 20.00h – Nivells 5è i C1 - Aula A06 - Professora: Patricia Benson

 

(*per motius d’agenda de la professora. Els dijous  21 i 28 de març i els dijous 2 i 9 de maig s’oferirà classe de conversa en dues setmanes consecutives. Els dijous 4, 11 i 25 d’abril no hi haurà classe de conversa. )

 

Les sessions començaran el dilluns 14 de gener de 2019 i finalitzaran el dijous 23 de maig de 2018.

Per tal de participar a les sessions cal estar matriculat al centre en el curs acadèmic 2018-2019 i apuntar-se amb antelació als taulers d’anuncis que hi ha davant de secretaria.

Cada dilluns es penjaran els fulls corresponents a les sessions de la setmana següent. Cal apuntar-se al full corresponent cada vegada que es vulgui assistir a una sessió.

Per poder participar en aquestes sessions cal tenir fet i validat el carnet d’estudiant. El podeu imprimir des de la pàgina web i validar-lo a consergeria.

Les sessions estan restringides a un màxim de 10 alumnes. No es permetrà el accés a alumnes que no hagin reservat plaça amb antelació.

L’escola es reserva el dret de fer canvis a aquests horaris si fos necessari.

 

Go to top