• london
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_4
  • berlin3
  • imatge_nova_3
  • newyork1
  • imatge_nova_2
Sin clasificarCertificats d'idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

Certificats d'idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

En aquest enllaç del Departament d'Ensenyament trobareu tota la informació referent a aquesta prova.

 

Go to top