• imatge_nova_1
  • newyork1
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_2
  • berlin3
  • imatge_nova_4
Sin clasificarVols tornar a l'EOI i actualitzar els teus coneixements?

Vols tornar a l'EOI i actualitzar els teus coneixements?

MATRÍCULA D'ACTUALITZACIÓ

Les persones que hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d'idiomes que condueixen a l'obtenció d'un certificat i que vulguin actualitzar coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l'obtenció del certificat.

. Què s'ha de fer?

Heu de presentar una sol·licitud per aquest tipus de matrícula una vegada finalitzat el període de matrícula de nous alumnes en els grups que hi hagi vacants. La sol·licitud és vàlida per un curs acadèmic i s'ha de tornar a demanar per cursos acadèmics posteriors.

. Quina qualificació tindré?

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificat oficial.

. Puc tenir algun certificat?

Es podrà sol·licitar un certificat d'actualització.

. Quin preu té aquesta matrícula?

S'haurà de pagar la taxa o preu públic corresponent.

No es podrà tenir una matrícula ordinària i una matrícula d'actualització del mateix idioma durant el mateix curs acadèmic.

Go to top