• imatge_nova_2
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_4
  • newyork1
  • imatge_nova_1
Sin clasificarConvocatòria ordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, de règim oficial i lliure

Convocatòria ordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, de règim oficial i lliure

Règim lliure (RESOLUCIÓ EDU/2389/2019, de 13 de setembre. DOGC NÚM. 7967-25.9.2019

A la pàgina web del Departament d'Educació:

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 2 de març fins al 6 de març de 2020, a les 23:59h

Calendari del procés:

- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020.  (consulta)

-  Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020.

- Presentació de la documentació al registre del centre examinador per part de les persones que apareixen com a excloses en la llista, dins de l'horari de registre del centre i en el termini establert.

-  Llista definitiva d'admesos i exclosos: a la web del Departament d'Educació a partir del 31 de març de 2020.

Calendari i horari de les proves:

Certificat de nivell intermedi B1:

Alemany: 4 de juny de 2020, a la tarda

Anglès: 28 de maig de 2020, a la tarda

Certificat de nivell intermedi B2:

Alemany: 15 de juny de 2020, a la tarda

Anglès: 5 de juny de 2020, a la tarda

Certificat de nivell avançat C1:

Anglès: 25 de maig de 2020, a la tarda

 

 

 

 

Go to top