• imatge_nova_4
  • imatge_nova_2
  • newyork1
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_1
Sin clasificarProves lliures de certificació - Convocatòria extraordinària

Proves lliures de certificació - Convocatòria extraordinària

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:
  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
La matrícula tindrà lloc, de manera telemàtica, del 16 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 20 de novembre de 2020. La prova escrita tindrà lloc el 5 de febrer de 2021. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.
Go to top