• imatge_nova_1
  • imatge_nova_2
  • berlin3
  • london
  • imatge_nova_3
  • imatge_nova_4
  • newyork1
Sin clasificarMatrícula de nous alumnes curs 2020-2021

Matrícula de nous alumnes curs 2020-2021

Us detallem algunes de les informacions més relevants respecte a la preinscripció i matrícula a cursos reglats per al curs 2020-2021:

La preinscripció a les EOI es farà des de les 9.00h  del dilluns 31 d'agost de 2020 fins a les 15.00h del dijous 3 de setembre de 2020. A l'hora de fer la preinscripció cal tenir en compte que:

  • Si es vol començar des del 1er curs (Nivell A1 - principiant absolut) només cal sol·licitar aquest nivell.
  • Si s'està en possessió d'una acreditació oficial reconeguda (s'ha de consultar, al mateix aplicatiu de preinscripció, la taula d'equivalències), es pot sol·licitar el nivell al qual dóna accés aquesta acreditació.
  • Si no s'està en possessió de cap acreditació però es vol accedir a un nivell diferent del primer curs (Nivell A1 - principiant absolut), cal sol.licitar fer un test d'anivellament.

MOLT IMPORTANT PER TRIAR HORARI :

A causa de les regulacions dictades pel Departament d’Educació en el marc de la pandèmia s’han hagut de fer canvis a les hores d’inici i final de les classes que s’havien publicat inicialment i que figuren a l’aplicatiu de matrícula.

A l’hora de fer la matrícula, si trieu la franja de 16.00 a 18.15h que figura l’aplicatiu, heu de ser conscients que l’horari real serà de 16.45 a 18.30h. De la mateixa manera, si trieu la franja de 18.30 a 20.45h que figura l’aplicatiu, heu se ser conscient que l’horari real serà de 19.00 a 20.45h. Aquestes dues franges seran les mateixes per als grups de dilluns/dimecres i de dimarts/dijous.

Aquestes sessions presencials sumen 3 hores i 30 minuts setmanals. L’alumnat també haurà de completar l’equivalent a 1 hora i 15 minuts setmanal d’activitats telemàtiques asincròniques que quedaran registrades a l’aula Moodle i de les quals es farà un seguiment. El curs tindrà un 74% d’activitat lectiva presencial i un 26% d’activitat lectiva telemàtica.

Per motius de configuració dels aplicatius de matrícula, no ha estat possible canviar les franges horàries inicials que s’hi havien introduït i que, finalment, no concorden amb les que es faran realment.

Podeu accedir a l'aplicatiu de preinscripció i matrícula en aquest enllaç.

Les proves de nivell tindran lloc, de manera presencial i mantenent tots els protocols de seguretat, entre el dilluns dia 7 i el dijous dia 10 de setembre, a les 16.30h. El divendres dia 4 de setembre a les 13.00h es publicarà la relació d'alumnes amb el dia i hora que faran la prova. 

Tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula de nous alumnes per al curs 2020-2021 a les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya la trobareu en aquest enllaç.

 

Go to top