• imatge_nova_2
  • london
  • imatge_nova_3
  • berlin3
  • imatge_nova_1
  • imatge_nova_4
  • newyork1
Sin clasificarAvís important - Cursos reglats

Avís important - Cursos reglats

En el present marc sanitari i a efectes d’adaptar el nostre Pla d’Obertura a les instruccions derivades de la Resolució SL/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la direcció de l'EOI Garraf ha decidit:

Que per tal de garantir una distància més segura entre l’alumnat, els grups més nombrosos passin a un règim híbrid on la meitat de la classe hi assistirà el dilluns o el dimarts i la segona meitat hi assistirà el dimecres o el dijous, dins del seu horari normal. La divisió es farà per ordre alfabètic. L’ús obligatori de la mascareta es manté. 

El professorat substituirà la sessió que abans era presencial per activitats telemàtiques d'ensenyament / aprenentatge en format asincrònic a l’aula Moodle. Aquestes activitats quedaran registrades per al seu seguiment i avaluació.

Aquesta modificació, s’aplicarà a partir del dimarts, 3 de novembre de 2020 i afecta, pel que fa a cursos reglats, a  tots els nivells d’anglès i al nivell B2.1 A d’alemany. La resta de cursos d'alemany no es veu afectat per la modificació i continuarà amb el seu horari normal. 

Podeu consultar en aquest document com queda la distribució per dies de l'alumnat dels cursos afectats per la modificació.

És un curs, on els canvis motivats pel COVID-19 ocorren i poden seguir ocorrent i l’equip directiu hem d’anar decidint valorant la normativa i la situació de l’escola.Us preguem disculpeu les molèsties que tots aquests canvis us puguin ocasionar.

 

pel que fa a cursos reglats, al nivell B2.1 A d’alemany i tots els nivells d’anglès. 
Go to top