Horaris - Departament d'anglès - Curs 2018-2019

GRUP DIES HORA AULA PROFESSORAT
1A dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A04  G. Florensa
2A dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A13 M. Carreras
2B dimarts i dijous 19:00 - 21: 00  A13 M. Carreras
3A dilluns i dimecres 17:00 - 19:00 A13 M. Carreras
3B dilluns i dimecres 19:00 - 21:00 A13 M. Carreras
3C dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A04 G. Florensa
3D dimarts i dijous 19:00 - 21:00 A04 G. Florensa
4A dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A11 Mª Dolors Muñoz
4B dilluns i dimecres 19:00 - 21:00 A11 Mª Dolors Muñoz
4C dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A11 J. L. Rodríguez
4D (PIA. 15 alumnes) dimarts i dijous 19:00 - 21:00  A11 J. L. Rodríguez
5A dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A05 C. Garrido
5B dilluns i dimecres 19:00 - 21:00  A05 C. Garrido
5C (PIA. 15 alumnes) dimarts i dijous 19:00 - 21:00 A05 C. Garrido
C1 A dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A03 P. Matamoros
C1 B (PIA) dimarts i dijous 19:00 - 21:00  A03 P. Matamoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Els grups marcats com PIA corresponen al Pla d'Impuls de l'Anglès per a professorat.

Go to top