Horaris - Departament d'anglès - Curs 2019-2020

GRUP DIES HORA AULA PROFESSORAT
A1 dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A04  G. Florensa
A2.a dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A13 M. Carreras
A2.b dimarts i dijous 19:00 - 21: 00  A13 M. Carreras
B1.a dilluns i dimecres 17:00 - 19:00 A13 M. Carreras
B1.b dilluns i dimecres 19:00 - 21:00 A13 M. Carreras
B1.c dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A04 G. Florensa
B1.d dimarts i dijous 19:00 - 21:00 A04 G. Florensa
B2.1.a dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A11 Mª Dolors Muñoz
B2.1.b dilluns i dimecres 19:00 - 21:00 A11 Mª Dolors Muñoz
B2.1.c dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A11 J. L. Rodríguez
B2.1.d dimarts i dijous 19:00 - 21:00  A11 J. L. Rodríguez
B2.2.a dilluns i dimecres 17:00 - 19:00  A05 C. Garrido
B2.2.b dilluns i dimecres 19:00 - 21:00  A05 C. Garrido
B2.2.c dimarts i dijous 19:00 - 21:00 A05 C. Garrido
C1.a dimarts i dijous 17:00 - 19:00  A03 P. Matamoros
C1.b dimarts i dijous 19:00 - 21:00  A03 P. Matamoros