Llibres del Nivell C1 - Curs 2020-2021

Llibre de text

New Language Leader Advanced coursebook with MyEnglishLab

Ed.Pearson (ISBN: 978-1-4479-6142-0)

No és necessari adquirir cap llibre d'exercicis.

Llibres de lectura

Els llibres de lectura us els facilitarà el vostre professor al començament del curs.

 

Podreu comprar aquests llibres a la sala de professorat de l'EOI Garraf, (dates i horari per determinar) 
Hi ha un 5% de descompte per a alumnes del centre. 
El servei de venda serà atés per la Llibreria Alibri (www.alibri.es)

Go to top