Idiomes i horarisCursos especials

Cursos d'italià de llengua instrumental

Cursos d'italià llengua instrumental 2020-2021

Durada del cursos: 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Preu: 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació.

 

ITALIÀ 1

Professora: I. Llopart

Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 29 de setembre 2020 al 18 de maig de 2021

Horari: dimarts, de les 18.00h a les 20.30h

Adreçat a qualsevol persona que desitgi introduir-se en la llengua i cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o per fer turisme. No cal tenir coneixements previs d’italià.

 

ITALIÀ 2

Professor: Sarah Caruso

Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 5 d'octubre de 2020 al 31 de maig de 2021

Horari: dilluns, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 1 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi treballar la llengua i la cultura italianes. Cal tenir coneixements previs d’italià de nivell A1. Si fos necessari es faria un test d'anivellament. 


 ITALIÀ 3

Professora: Per determinar

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 12 de maig de 2021

Horari: dimecres, de 16.00h a 18.30h

Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 2 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi aprofundir en el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes. Cal tenir coneixements previs de nivell A2. Si fos necessari es faria un test d'anivellament. 

 

 ITALIÀ 4

Professora: Sarah Caruso

Nivell: B2.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 7 d'octubre 2020 al 19 de maig de 2021

Horari: dimecres, de 18.30h a 21.00h

Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 3 ofert al seu dia pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi aprofundir en el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes. Cal tenir coneixements previs de nivell B1. Si fos necessari es faria un test d'anivellament. 

 

 

ITALIÀ 5

Professor:. Per determinar

Nivell: B2.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 29 de setembre de 2020 al 18 de maig de 2021

Horari: dimarts, de 18:00h a 20:30h

Aquest curs s’adreça a les persones que van fer el curs Italià 4 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi profunditzar el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o bé perquè pensin viatjar a Itàlia ja sigui per motius de feina, estudis (Erasmus) o per fer turisme. Cal tenir coneixements previs d’italià de nivell B2.1. Si fos necessari es faria un test d'anivellament. 


Dates i horari de matrícula:

Antics alumnes del curs 2019-2020

dimecres, 2 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Italià i francès

dijous, 3 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Anglès

 

Nous alumnes

entre el dilluns 7 i el dijous 24 de setembre de 2020, per ordre d’arribada

Horari de matrícula

7 de setembre: de 16.00 a 19.00h

8 de setembre: de 17.00 a 19.00h

del 9 al 24 de setembre, en horari d’atenció al públic de tarda

  

Cursos de francès de llengua instrumental

Cursos de francès llengua instrumental 2020-2021

Durada del cursos: 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Preu: 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació.

 

FRANCÈS 1

Professora: M. Rivière

Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates: del 28 de setembre de 2020 al  24 de maig de 2021

Horari: dilluns, de 18.30h a 21.00h.

Adreçat a principiants absoluts que desitgin introduir-se en la llengua i la cultura franceses. Aquesta mena d’alumnat no pot triar aquesta llengua dins la nostra oferta reglada.

 

FRANCÈS 2

Professora: G. Suñer

Nivell: A1.2/A2.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de l'1 d’octubre de 2020 al 6 de maig de 2021

Horar:. dijous, de les 18.00h a les 20.30h.

Adreçat a principiants en llengua francesa que hagin fet ja un primer curs de 70 hores de nivell A1.1 o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.

 

FRANCÈS 3

Professor: M. Rivière

Nivell: A2.2/B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 12 de maig de 2021

Horari: dimecres, de 18.30h a 21.00h

Adreçat a estudiants de nivell pre-intermedi que hagin fet ja un segon curs de 70 hores de nivell A1.2/A2 al nostre centre o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.

 

FRANCÈS 4

Professor: A. Ziboroff

Nivell: B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 29 de setembre de 2020 al 18 de maig de 2021

Horari: dimarts, de 18.00h a 2030h

Adreçat a estudiant de nivell intermedi en llengua francesa que hagin fet ja un tercer curs de 70 hores de nivell A2/B1.1 al nostre centre o bé que puguin acreditar el nivell . El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B1 de les Escoles Oficials d’Idiomes


Dates i horari de matrícula:

Antics alumnes del curs 2019-2020

dimecres, 2 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Italià i francès

dijous, 3 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Anglès

 

Nous alumnes

entre el dilluns 7 i el dijous 24 de setembre de 2020, per ordre d’arribada

Horari de matrícula

7 de setembre: de 16.00 a 19.00h

8 de setembre: de 17.00 a 19.00h

del 9 al 24 de setembre, en horari d’atenció al públic de tarda

Cursos d'estiu

Actualment, l'EOI Garraf no té oferta de cursos intensius d'estiu.

Cursos monogràfics i de llengua instrumental d'anglès

Cursos Monogràfics d'anglès 2020-2021

Cursos presencials

Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.

Preu: 249.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació.

 

CHATTERBOX B2

Professora: P. Benson

Nivell: B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 10 de març de 2021

Horari: dimecres, de 17:00h a 19:00h

Aquest curs monogràfic està enfocat està enfocat a millorar les destreses orals dels estudiants que tenen un nivell B2.1 (antic nivell 4t d’EOI) o han cursat un B2.2 (antic nivell 5è d’EOI). L’objectiu principal del curs és millorar la destresa oral per tal de poder comunicar-se amb fluïdesa sobre un ampli ventall de temes i desenvolupar-se amb comoditat en entorns i situacions diverses.

 

CHATTERBOX C1

Professora: P. Benson

Nivell: C1 i C2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 30 de setembre de 2020 al 10 de març de 2021

Horari: dimecres, de 19:00h a 21:00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a millorar les destreses orals dels estudiants que tenen un nivell B2 o hagin cursat o aprovat un curs de nivell C1. Fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc... dels països de parla anglesa. Està enfocat des de la perspectiva de a la millora de la competència comunicativa oral en l’idioma.

 

Cursos Monogràfics d'anglès 2020-2021

Cursos combinats

Durada dels cursos: 40 hores en total.

Els cursos combinats tenen 10 sessions presencials de dues hores a l'aula, en setmanes alternes, i 20 hores de treball virtual asincrònic.

Preu: 249.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació.

 

HORIZON C2

Professora: P. Benson

Nivell: C1 i C2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització de l'activitat presencial: del 5 d'octubre de 2020 al 22 de febrer de 2021

Horari: dilluns alterns, de 17.00 a 19.00h

Aquest curs monogràfic combinat fa servir l’anglès com a llengua vehicular per ampliar coneixements de historia, literatura, aspectes socials, llengua etc... dels països de parla anglesa. Està enfocat des de la perspectiva de a la millora de la competència comunicativa oral en l’idioma. Es dirigeix a persones que tinguin acreditat o puguin acreditar mitjançant prova, un nivell C1 o bé hagin cursat un nivell C1 a una EOI.  

 

TRAVEL TALK 1

Professor: L. Tattevin

Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 6 d'octubre de 2020 al 16 de març de 2021

Horari: dimarts alterns, de 18.30h a 20.30h

Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa a nivell B1.1 amb l'objectiu de millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlin, treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones amb un nivell B1.1 que volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar i interactuar amb els altes. Si fos necessari, es faria un test d'anivellament. 

 

TRAVEL TALK 2

Professor: L. Tattevin

Nivell: B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 7 d'octubre de 2020 al 10 de març de 2021

Horari: dimecres alterns, de 18.30h a 20.30h

Aquest curs monogràfic combinat està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa  a nivell B1.2 per millorar l’experiència de viatjar a l’estranger. Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques treballarem aspectes sòcio-culturals i. al mateix temps, practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques a l'hora de viatjar. Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones que cursen o han cursat el nivell B1.1/B1.2 (antic nivell 3r d’EOI). Si fos necessari, es faria un text d'anivellament. 

 

 

Cursos d'anglès llengua instrumental 2020-2021

Cursos presencials

Durada dels cursos: 28 sessions de 2 hores 30 minuts – 70 hores en total.

Preu: 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Cursos pendents de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació.

 

Moving ON!

Professora: Ami Davies

Nivell: A1+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització:. De l'1 d’octubre de 2020 al 6 de maig de 2021

Horari:. dijous, de 17:45h a 20:15h

Aquest curs està adreçat a alumnes que tenen coneixements bàsics de l’idioma (nivell A1.1) i volen millorar la seva competència comunicativa oral sense la implicació que suposa un curs reglat d'EOI. Si fos necessari, es faria un test d'anivellament.

 

 Moving UP!

Professora: L. Garrido

Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització:. De l'1 d’octubre de 2020 al 6 de maig de 2021

Horari:. dijous, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a alumnes que han realitzar el curs Moving ON! al nostre centre o bé que tenen coneixements de l'idioma a nivell pre-intermedi (A2.1) i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral. Si fos necessari, es faria un test d'anivellament.

 

Cursos d'anglès llengua instrumental 2020-2021 

Curs combinat

Durada dels curs: 30 hores en total.

Aquest curs combinat té 8 sessions presencials de dues hores a l'aula, en setmanes alternes, i 14 hores de treball virtual asincrònic.

Preu: 158.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

 

 FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING

Professora: P. Benson 

Nivell: B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: del 5 d'octubre de 2020 al 25 de gener de 2021

Horari: dilluns aleterns, de 19.00h a 21.00h

Aquest curs de llengua instrumental està enfocat a  intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts de nivell B2.2 de l’EOI per tal d’obtenir resultats satisfactoris a l’examen del Certificat de Nivell Intermedi B2. Es dirigeix a persones que estiguin cursant aquest nivell a una EOI o bé que vulguin presentar–se a l’examen de certificat en la modalitat lliure.

Dates i horari de matrícula:

Antics alumnes del curs 2019-2020

dimecres, 2 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Italià i francès

dijous, 3 de setembre de 2020 (17.00-19.00h) - Anglès

 

Nous alumnes

entre el dilluns 7 i el dijous 24 de setembre de 2020, per ordre d’arribada

Horari de matrícula

7 de setembre: de 16.00 a 19.00h

8 de setembre: de 17.00 a 19.00h

 

del 9 al 24 de setembre, en horari d’atenció al públic de tarda


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs monogràfic està enfocat a amplificar les teves capacitats comunicatives en llengua anglesa per millorar l’experiència de viatjar a l’estranger.

Inspirant-nos en grans ciutats emblemàtiques, com per exemple, Londres, Edimburg, Dublín, Nova York, i altres com Tokio o Berlin, treballarem aspectes sòcio-culturals i a l’hora practicarem les exigències lingüístiques més pragmàtiques de viatjar.

Els continguts es basaran en llocs i matèries reals de les destinacions i tindran un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones amb un nivell B1.1, i volen millorar les seves capacitats de comunicació en anglès a l’hora de viatjar.

Go to top