Cursos monogràfics i de llengua instrumental d'anglès

 Cursos Monogràfics d'anglès 2019-2020

Durada dels cursos: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.

Preu: 249.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

C1 AND BEYOND

Professora: Patricia Benson Murphy

Nivell: C1 i C2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 2 d’octubre de 2019 a 26 de febrer de 2020

Horari: dimecres, de 19:00h a 21:00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts socioculturals del curs C1 més enllà del C1 reglat i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Per persones que han aprovat, cursen el C1 de l’EOI, volen mantenir un nivell avançat amb una sola classe a la setmana o es preparen per a un futur examen de C2.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

CHATTERBOX B2

Professora: Patricia Benson Murphy

Nivell: B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 2 d’octubre de 2019 a 26 de febrer de 2020

Horari: dimecres, de 17:00h a 19:00h

Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar l’aprenentatge dels continguts socioculturals de nivell B2.2 de l’EOI i té un component fortament dirigit a les destreses orals. Per a persones que han aprovat, cursen el 5è nivell d’EOI, volen mantenir un nivell avançat amb una sola classe a la setmana o es preparen per a un futur examen de B2.2.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM

Professor: Carlos Garrido

Nivell: B1 i B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.

Dates de realització: de 3 d'octubre de 2019 a 27 de febrer de 2020

Horari: dijous, de 17:00h a 19:00h

Millora de l'anglès mitjançant escenes emblemàtiques de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó, amb tasques destinades a practicar la comprensió i producció oral. Adreçat principalment, però no exclusivament, a alumnat que estigui cursant el Nivell B2.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

ENGLISH THROUGH SONGS AND MUSIC

Professora: Mireia Lara

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 2 d'octubre de 2019 a 26 de febrer de 2020

Horari: dimecres, de 18:00h a 20:00h

Adreçat a persones de nivell B1 o similar. L’alumnat podrà ampliar el seu vocabulari, millorar la pronunciació, practicar estratègies discursives i explorar aspectes socials i culturals dels països de parla anglesa. Tot amb la música com a teló de fons, en equip i en un ambient distès.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

Cursos de llengua instrumental d'anglès 2019-2020

 FAST TRACK TO B1: INTENSIVE EXAM TRAINING

Professora: Patricia Benson Murphy

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.

Dates de realització: de 30 de setembre de 2019 a 3 de febrer de 2020

Horari: dilluns, de 17:00h a 19:00h

Preu: 158.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessàries per obtenir un resultat satisfactori a l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B1 de les Escoles Oficials d’Idiomes.

 FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING

Professora: Patricia Benson Murphy

Nivell: B2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.

Dates de realització: de 30 de setembre de 2019 a 3 de febrer de 2020

Horari: dilluns, de 19:00h a 21:00h

Preu: 158.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessàries per obtenir un resultat satisfactori a l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B2 de les Escoles Oficials d’Idiomes.

MOVING ON!

Professor: Ami Davies

Nivell: A1+ del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs:. 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Dates de realització:. De 3 d’octubre de 2019 a 14 de maig de 2020

Horari:. dijous, de 17:45h a 20:15h

Preu:. 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Aquest curs està adreçat a alumnes que tenen coneixements bàsics de l’idioma i volen millorar la seva competència comunicativa oral sense la implicació que suposa un curs reglat d'EOI.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

MOVING UP

Professor: Ludovic Tattevin

Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs:. 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Dates de realització:. De 2 d’octubre de 2019 a 13 de maig de 2020

Horari:. dimecres, de 18:00h a 20:30h

Preu:. 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Adreçat a alumnes que tenen coneixements pre-intermedis de l'idioma (A2.1) i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

INTERMEDIATE ORAL SKILLS

Professor/a. Ludovic Tattevin

Nivell: A2.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs:. 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Dates de realització:. De 30 de setembre de 2019 a 1 de juny de 2020

Horari:. dilluns, de 17:30h a 20:20h

Preu:. 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Adreçat a alumnes que tenen coneixements de l’idioma a nivell A2.1 i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

INTERMEDIATE ORAL SKILLS PLUS

Professor/a. Ludovic Tattevin

Nivell: B1.1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs:. 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Dates de realització:. De 1 d’octubre de 2019 a 12 de maig de 2020

Horari:. dimarts, de 17:45h a 20:15h

Preu:. 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Adreçat a alumnes que tenen coneixements a nivell A2.2 de l'idioma i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

INTERMEDIATE ORAL SKILLS EXTENDED

Professor/a. Ludovic Tattevin

Nivell: B1.2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs:. 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Dates de realització:. De 3 d’octubre de 2019 a 14 de maig de 2020

Horari:. dijous, de 17:30h a 20:00h

Preu:. 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

Adreçat a alumnes que tenen coneixements a nivell B1.1 de l’idioma i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Educació

Dates i horari de matrícula:

Antics alumnes del curs 2018-2019

Dimarts, 3 de setembre de 2019

16.00-19.00h

Anglès

Dimecres, 4 de setembre de 2019

16.00-19.00h

Francès i Italià

 Nous alumnes

CAL PORTAR ORIGINAL I FOTOCÒPIA DNI

entre el dijous 5 i el dimarts 24 de setembre de 2019, per ordre d’arribada

Horari de matrícula

 5 setembre: de 16.00 a 19.00h

6 setembre: de 10.00 a 13.00h

9 i 10 setembre: de 16.00 a 19.00h

 Resta de possibles vacants: del 12 al 24 de setembre, en horari d’atenció al públic, a la secretaria del centre

IMPORTANT: EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA ES POT FER AL MOMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Go to top