Cursos monogràfics i de llengua instrumental d'anglès 2017-2018


Cursos Monogràfics
 
A TASTE OF IRELAND
Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2/C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total
Dates de realització: de l'11 d’octubre de 2017 al 4 d'abril de 2018
Horari: dimecres, de les 19:00h a les 21:00h
Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
Els assistents coneixeran Irlanda i la diàspora irlandesa en el mon. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a aspectes socioculturals, els estudiants practicaran les destreses d’expressió, interacció i comprensió oral mentre van adquirent coneixements específics sobre Irlanda i els irlandesos .

 Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament

EXPLORING ENGLISH CULTURE

 Professor/a: Patricia Benson Murphy
 Nivell: B2/C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües
 Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total
 Dates de realització: de l'11 d’octubre de 2017 al 4 d'abril de 2018
 Horari: dimecres, de les 17:00h a les 19:00h
 Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
 L’objectiu principal del curs és entendre millor la societat britànica avui en dia, debatent temes relacionats amb l’entorn sociocultural del país. El curs té un alt contingut d’expressió oral. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a l’actualitat de la societat britànica es treballarà l’expressió, interacció i comprensió oral mitjançant diverses activitats.

 Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament

 ENGLISH THROUGH SONGS AND MUSIC

 Professor/a: Mireia Lara
 Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
 Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
 Dates de realització: de l'11 d'octubre de 2017 al 4 d'abril de 2018
 Horari: dimecres, de les 18:00h a les 20:00h
 Preu: 249.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
 Aquest monogràfic enfoca la millora de la competència comunicativa en anglès. Adreçat a persones de nivell B1 o similar. L’alumnat podrà ampliar el seu vocabulari, millorar la pronunciació, practicar estratègies discursives i explorar aspectes socio-culturals dels països de parla anglesa. Tot amb la música com a teló de fons, en equip i en un ambient distès.

Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament
 
ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM
 
Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
 Dates de realització: del 19 d'octubre de 2017 al 22 de març de 2018
 Horari: dijous, de les 17:00h a les 19:00h
 Preu: 249.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.
 
Millorar l'anglès mitjançant escenes emblemàtiques de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó (V.O.), amb tasques destinades a practicar la comprensió i producció oral, i enfocades al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, mots i gramàtica. Adreçat principalment, però no exclusivament, a alumnat que estigui cursant el Nivell Avançat (4t i 5e d’EOI).
 
Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament
 
Cursos de llengua instrumental
 
KEEP SPEAKING
 
Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 28 sessions de 2:30 hores – 70 hores en total.
Dates de realització: del 4 d'octubre de 2017 al 23 de maig de 2018
Horari: dimecres, de les 17:00h a les 19:30h
Preu: 302.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

L'expressió oral en llengua anglesa és una de les abilitats on els alumnes tenen més dificultats. Aquest curs està adreçat a alumnes que tenen coneixements bàsics de l'idioma (nivell A1) i volen millorar la seva competència comunicativa oral.

Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament
 

MOVING ON

 Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: A1+/A2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 28 sessions de 2:30 hores – 70 hores en total.
Dates de realització: del 9 d'octubre de 2017 al 28 de maig de 2018
Horari: dilluns, de les 17:00h a les 19:30h
Preu: 302.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
Aquest curs de llengua instrumental està enfocat alumnes amb un nivell d’A2 que volen millorar la seva competència comunicativa oral i reforçar les seves habilitats lingüístiques.

Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament

MOVING UP

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: A2/A2+ del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 28 sessions de 2:30 hores – 70 hores en total.
Dates de realització: del 10 d'octubre de 2017 al 22 de maig de 2018
Horari: dimarts, de les 17:30h a les 20:00h
Preu: 302.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
Aquest curs de llengua instrumental està enfocat alumnes amb un nivell d’A2+ que volen millorar la seva competència comunicativa oral i reforçar les seves habilitats lingüístiques.
 
Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament 

INTERMEDIATE ORAL SKILLS

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 28 sessions de 2:30 hores – 70 hores en total.
Dates de realització: del 5 d'octubre de 2017 al 17 de maig de 2018
Horari: dijous, de les 17:30h a les 20:00h
Preu: 302.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
El curs intenta adreçar-se tant als alumnes de nivell intermedi que no han pogut entrar als sorteigs per als cursos reglats com a aquelles persones que busquen mantenir el seu nivell d'anglès, sense la implicació que suposa un curs reglat d'EOI. També pot ser interessant per a alumnes que vulguin presentar-se al Certificat de Nivell Intermedi (CNI) en la modalitat lliure.
 
Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament 

FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING

Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 12 sessions de 2:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 17 d'octubre de 2017 al 16 de gener de 2018
Horari: dimarts, de les 18:30h a les 21:00h
Preu: 158.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 20.
 
Aquest curs monogràfic està enfocat a intensificar el procés d’aprenentatge dels continguts de nivell 5 de l’EOI per tal d’obtenir resultats satisfactoris en l’examen del certificat avançat. Es dirigeix a persones que cursen el 5e de l’EOI o altres que volen presentar–se a l’examen per lliure.
 
L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessaris per obtenir un resultat satisfactori en l’examen del certificat avançat.
 
L’alumnat tindrà l’oportunitat, entre altres coses, d’aprendre estratègies d’aprenentatge en grup i posar-les en pràctica, ampliar el seu vocabulari, millorar la pronunciació, i practicar estratègies d’organització del discurs tant escrit com parlat. 
 
Curs reconegut com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament 
 
Dates de matrícula:       

 antics alumnes dels cursos de Ludovic Tattevin de 2016-2017: dilluns, 4 de setembre de 2017

resta d'alumnes: de dimarts, 12 a divendres, 15 de setembre de 2017

                            de dimarts, 19 a divendres, 22 de setembre de 2017

terminis ampliables fins al 29 de setembre de 2017 en funció de les places vacants

Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: 4 de setembre de 2017: de 18:00 a 19:00
 

12, 13, 14, 19, 20 i 21  de setembre de 2017: de 17:30 a 19:30

15 i 22 de setembre de 2017: de 10:00 a 13:00

Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada

 

 

 

 

 

 

Go to top