Curs monogràfic d'alemany (2016-2017)

BESSER DEUTSCH SPRECHEN

Professor/a: Katharina Preiser
Nivell: B1+/B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 8 de novembre de 2016 al 14 de març de 2017
Horari: dimarts, de les 18:30h a les 20:30h
Preu: 199.80€,  Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Aquest curs està enfocat a la millora de la competència comunicativa oral en alemany. Es dirigeix a persones que com a mínim tinguin acreditat un nivell B1 (Certificat de Nivell Intermedi d’EOI o equivalent). Qui no pugui acreditar el nivell exigit haurà de presentar-se a una prova oral per poder accedir-hi.

Dates de matrícula:        de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 2016
Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: Matí: dilluns 17 d’octubre de 2016 de 10.00h a 13.00h
  Tarda: de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 2016 de 17.00h a 19.00h 
Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada
Go to top