Cursos monogràfics d'anglès 2016-2017

START SPEAKING

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: Principiants absoluts
Durada del curs: 30 sessions de 1:30 hores – 45 hores en total
Dates de realització: del 20 d’octubre de 2016 al 8 de juny de 2017
Horari: dijous, de les 17:30h a les 19:00h
Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L'expressió oral en llengua anglesa és una de les habilitats on els alumnes tenen més dificultats. Aquest curs està adreçat a principiants absoluts que no han tingut cap contacte amb la llengua anglesa en la seva formació acadèmica i volen tenir un tast inicial de l’idioma que es farà posant el focus en la oralitat.

 

KEEP SPEAKING

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 21 sessions de 2 hores i 2 sessions de 90 minuts – 45 hores en total
Dates de realització: del 18 d’octubre de 2016 al 16 de maig de 2017
Horari: dimarts, de les 17:00h a les 19:00h
Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L'expressió oral en llengua anglesa és una de les habilitats on els alumnes tenen més dificultats. Aquest curs està adreçat a alumnes que tenen coneixements bàsics de l'idioma (nivell A1) i volen millorar la seva competència comunicativa oral.

  

MOVING ON

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: A2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 21 sessions de 2 hores i 2 sessions de 90 minuts – 45 hores en total
Dates de realització: del 18 d’octubre de 2016 al 16 de maig de 2017
Horari: dimarts, de les 19:00h a les 21:00h
Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L'expressió oral i comprensió auditiu son algunes de les habilitats on els alumnes troben més dificultats. Aquet curs està adreçat a alumnes que tenen coneixements elementals de l'idioma (nivell A1.2) i volen millorar la seva competència i independència comunicativa oral.

  

INTERMEDIATE ORAL SKILLS

Professor/a: Ludovic Tattevin
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 30 sessions de 1:30 hores – 45 hores en total
Dates de realització: del 20 d’octubre de 2016 al 8 de juny de 2017
Horari: dijous, de les 19:00h a les 20:30h
Preu: 274.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

El curs intenta adreçar-se tant als alumnes de nivell intermedi que no han pogut entrar als sorteigs per als cursos reglats com a aquelles persones que busquen mantenir el seu nivell d'anglès, sense la implicació que suposa un curs reglat d'EOI. També pot ser interessant per a alumnes que vulguin presentar-se al Certificat de Nivell Intermedi (CNI) en la modalitat lliure.

Dates de matrícula:        de dimecres 5 a divendres 14 d’octubre de 2016
Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: Matí: dimecres 5 d’octubre de 2016 de 10.00h a 13.00h
  Tarda: de dimecres 5 a divendres 14 d’octubre de 2016 de 17.00h a 19.00h 
Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada

 

 

 

 

 

ADVANCED FLUENCY PRACTICE

Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 i C1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
Dates de realització: del 2 de novembre de 2016 al 29 de març de 2017
Horari: dimecres, de les 19:00h a les 21:00h
Preu: 249.80€ -  Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L’objectiu principal del curs és millorar l’expressió oral a tots els nivells. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a l’actualitat dels països de parla anglesa practicaran les destreses d’expressió, interacció i comprensió oral. Aquestes destreses es treballaran mitjançant diverses activitats.

  

CULTURE AND CUSTOMS OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD

Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 i C1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 1:30 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 2 de novembre de 2016 al 29 de març de 2017
Horari: dimecres, de les 17:30h a les 19:00h
Preu: 199.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L’objectiu principal del curs és millorar l’expressió oral  a la vegada que es descobreix coneixements dels països de parla anglesa.. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a l’actualitat sociocultural dels països de parla anglesa practicaran les destreses d’expressió, interacció i comprensió oral. Aquestes destreses es treballaran mitjançant diverses activitats.

  

ENGLISH THROUGH CINEMA AND FILM

Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 3 de novembre de 2016 al 2 de març de 2017
Horari: dijous, de les 17:00h a les 19:00h
Preu: 199.80€  - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Treballar la llengua anglesa mitjançant un recorregut per escenes emblemàtiques extretes de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó, en versió original, desenvolupant tasques destinades a implementar la comprensió i producció oral, atenent particularment al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, vocabulari i aspectes gramaticals, i establint hàbits cinèfils.

 

ENGLISH THROUGH SONGS AND MUSIC

Professor/a: Mireia Lara
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 2 de novembre de 2016 al 22 de febrer de 2017
Horari: dimecres, de les 18:00h a les 20:00h
Preu: 199.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L’objectiu primordial d’aquest curs és treballar la llengua anglesa a través de cançons de música moderna de diferents estils i donar eines per tal d’escoltar, comprendre i comunicar-se millor en anglès. Així mateix s’estableixen uns hàbits per aprendre individualment de manera positiva i divertida, incrementant així el nivell d'anglès dels participants.

 

FAST TRACK TO B2: INTENSIVE EXAM TRAINING

Professor/a: Patricia Benson Murphy
Nivell: B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
Dates de realització: del 3 de novembre de 2016 al 6 d’abril de 2017
Horari: dijous, de les 18:30h a les 20:30h
Preu: 249.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 15.

L’objectiu principal del curs és millorar totes les destreses necessaris per obtenir un resultat satisfactori en l’examen del certificat avançat.

 

THE ROAD TO B1

Professor/a: Miquel Sanchis
Nivell: B1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 20 sessions de 2 hores – 40 hores en total.
Dates de realització: del 3 de novembre de 2016 al 6 d’abril de 2017
Horari: dijous, de les 18:00h a les 20:00h
Preu: 249.80€ -  Mínim 9 alumnes, màxim 15.

Aquest curs monogràfic està enfocat a la millora i familiarització amb l’examen d’acreditació de domini de llengua anglesa B1. Es dirigeix a persones que com a mínim tinguin acreditat un nivell A2. Qui no pugui acreditar el nivell d’anglès exigit haurà de presentar-se a una prova oral per poder accedir al curs.

 

Dates de matrícula:        de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 2016
Lloc: Secretaria de l’EOI Garraf
Horari: Matí: dilluns 17 d’octubre de 2016 de 10.00h a 13.00h
  Tarda: de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 2016 de 17.00h a 19.00h 
Places limitades:  Les sol•licituds s’admetran per ordre d’arribada
Go to top