Cursos de francès de llengua instrumental

Cursos de llengua instrumental de francès 2018-2019

Durada del cursos: 28 sessions de 2.5 hores – 70 hores en total.

Preu: 302.80€ - Mínim 9 alumnes, màxim 20.

FRANCÈS 1

Professora: Marie Rivière

Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates: d’1 d’octubre de 2018 al 20 de maig de 2019

Horari: dilluns, de 18:30h a 21:00h.

Curs adreçat a principiants en llengua francesa.

FRANCÈS 2

Professora: Audrey Voets

Nivell: A1+/A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 2 d’octubre de 2018 a 7 de maig de 2019

Horar:. dimarts, de les 18.00h a les 20.30h.

Adreçat a principiants en llengua francesa que hagin fet ja un primer curs de 70 hores de nivell A1 o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.

 FRANÇAIS 3

Professor: Julia Vergnais

Nivell: A2+/B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 3 d’octubre de 2018 a 8 de maig de 2019

Horari: dimecres, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a estudiants de nivell pre-intermedi que hagin fet ja un segon curs de 70 hores de nivell A1+/A2 al nostre centre o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.

FRANCÈS 4

Professor: Julia Vergnais

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 4 d’octubre de 2018 a 23 de maig de 2019

Horari: dijous, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a estudiant de nivell intermedi en llengua francesa que hagin fet ja un tercer curs de 70 hores de nivell A2/B1.1 al nostre centre o bé que puguin acreditar el nivell . El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de certificat de nivell intermedi (CNI) de les EOIs.

 Cursos pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament.

 

Dates i horari de matrícula:

Antics alumnes francès

5 de setembre de 2018, de 16:00 a 18:00

Nous alumnes

12 i 13 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

14 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00

17 i 18 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00

19 i 20 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

21 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00

24 i 25 de setembre de 2018; de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00

Terminis ampliables fins al 28 de setembre de 2018 en funció de les places vacants

Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. Cal portar DNI original i fotocòpia.

La matrícula tindrà lloc a la Secretaria de l’EOI Garraf

Go to top