Equip directiu i horari de visites

  • equip directiuDirector : Pep Matamoros; dimecres, de 12h a 13h.
  • Secretari : Vicent Molina; dilluns, de 16h a 17h.
  • Cap d'Estudis : José Luis Rodríguez; dimecres, de 12h a 13h.