Canvi d'horari

Generar instància per sol·licitar canvi de grup/horari

 

 Canvis de grup/horari

Els/les alumnes que per motius justificats no puguin assistir a l'horari en el qual es troben matriculats/des podran sol·licitar un canvi de grup.

Un cop sol·licitat el canvi d'horari, l'alumnat l'haurà d'acceptar si li és concedit.

L'alumnat no podrà assistir als grups que hagi sol·licitat abans de la formalització del canvi d'horari. No seran vàlids els canvis de grup no efectuats per la secretaria del Centre.

La sol·licitud s'haurà de lliurar a la secretaria del Centre juntament amb la documentació justificativa pertinent, a partir del primer dia de classe. L’ordre de prioritat per fer els canvis d’horari serà l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

Go to top