SecretariaAlumnatTràmits i sol·licitudsSol·licitud de renúncia curs 2016-2017

Sol·licitud de renúncia curs 2016-2017

Us recordem que el termini per sol·licitar la renúncia finalitza el dia 2 de desembre de 2016.

Generar instància per sol·licitar renúncia de matrícula

L'alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l'escola la renúncia a la matriculació en un idioma.

Aquesta sol·licitud es podrà fer entre el 28de setembre i el 2 de desembre de 2016 mitjançant el formulari disponible al web del centre o lliurant a la secretaria del centre el model d'instància específic que es podrà recollir a consergeria.

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de "no presentat" en la qualificació final.

Les places dels alumnes que han renunciat quedaran a disposició del centre per ser permutades amb les dels alumnes que sol·licitin un canvi de grup, a tots els efectes administratius.

Go to top