Test de nivell

imatge17El Test de nivell és necessari per accedir a un curs superior a 1r. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

Hi ha altres titulacions que també poden donar accés a nivells superiors. Si us plau, adreceu-vos a la secretaria del centre per efectuar la consulta.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

Go to top