Taxes i preus públics matrícula curs 2018-2019

Taxes i preus públics de matrícula grups ordinaris

curs 2018 - 2019

 

Taxes

 Import de les matrícules per als cursos PRIMER, SEGON I C1.

 

 

 

 

Primera matrícula

 

 

Segona matrícula en el mateix nivell i idioma

 

 

Tercera matrícula en el mateix nivell i idioma

 

Matrícula ordinària

 

 

275,00 + 30,00

 

357,50 + 30,00

 

495,00 + 30,00

 

Familia nombrosa de categoría general i/o familia monoparental

 

 

 

137,50 +  30,00

 

 

178,75 +  30,00

 

 

247,50 +  30,00

 

Familia nombrosa de categoría especial

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Discapacitat igual o superior al 33%

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Les víctimes del terrorisme així com els seus cònjugues i els seus fills.

 

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

Tenen també dret a exempció del 100% sobre el preu públic :

 Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

Les persones víctimes de violència de gènere.

Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

 

L'import de 30 euros correspon a l'aportació per material, prèstec de biblioteca, sessions de conversa i activitats culturals.

 

Preus públics

 Import de les matrícules per als cursos TERCER, QUART I CINQUÈ.

 

 

 

Primera matrícula

 

 

Segona matrícula en el mateix nivell i idioma

 

 

Tercera matrícula en el mateix nivell i idioma

 

Matrícula ordinària

 

 

286,00 + 30,00

 

371,80 + 30,00

 

514,80 + 30,00

 

Familia nombrosa de categoría general i/o familia monoparental

 

 

 

143,00 +  30,00

 

 

185,90 +  30,00

 

 

257,40 +  30,00

 

Familia nombrosa de categoría especial

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Discapacitat igual o superior al 33%

 

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Les víctimes del terrorisme així com els seus cònjugues i els seus fills.

 

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

Tenen també dret a exempció del 100% sobre el preu públic :

Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

Les persones víctimes de violència de gènere.

Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

 

L'import de 30 euros correspon a l'aportació per material, prèstec de biblioteca, sessions de conversa i activitats culturals.

 

  • El pagament s'efectuarà per "SERVICAIXA", si-us-plau no feu cap pagament per finestreta. Es pot fer el pagament amb qualsevol targeta.
  • El termini de pagament serà de 24 hores des del moment de fer la matrícula.
  • Heu de fer dos ingressos (passar els dos codis de barres que trobareu a cadascun dels impresos)
  • Heu de conservar els resguards de pagament. Per qualsevol incidència poseu-vos en contacte amb l’escola per e-mail : Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació.

 

Go to top